FAQ - Spørgsmål og Svar

På denne side kan du læse svarene på de oftest stillede spørgsmål til vores forretning.
Spørgsmålene er delt op under emnerne nedrivning, rensning af mursten, kvalitetssikring, salg af mursten, levering og opmuring.

 

Nedrivning

 

Spørgsmål: Stiller det særlige krav til nedrivning at genbruge mursten fra en bygning?

Svar: For at mursten fra en nedrivning kan genbruges, skal bygningen nedrives selektivt,
og nedriveren må ikke køre oven i materialet/murstenene efterfølgende.

De fleste nedrivere praktiserer allerede selektiv nedrivning uden problemer. Det vil sige,
at byggematerialer bliver nedtaget og sorteret i materialefraktioner på nedbrydningspladsen og ikke blandes sammen. For mere information se Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning 1996 .

Bygningen skal inden nedrivning miljøscreenes for miljøforurenende stoffer ifølge gældende lovgivning.

Vi henviser gerne til nedbrydningsfirmaer. Vi hjælper også gerne med at formulere udbudsmaterialet for nedrivningen. 

 

Spørgsmål: Jeg er privatperson og mit hus skal rives ned, køber I murstenene?

Svar: Vi opkøber nogle få typer af mursten til manuel nedrivning og efterfølgende håndrensning. Er du privatperson og skal dit hus rives ned, kan du fremsende et billede med oplysning om årstal og mængde af mursten, så kan vi vurdere, om de har værdi. Ofte modtager vi murstensbrokker gratis, og man sparer derved modtagerafgiften, hvor listeprisen ofte ligger på kr. 100-150 kr. pr. ton.

 

Rensning af mursten

 

Spørgsmål: Hvordan renser I murstenene?

Svar: Gamle Mursten har udviklet en patenteret teknologi, hvor vi kan rense murstenene mekanisk ved hjælp af vibrationsteknologi, der rasper mørtlen af. Det vil sige, at der hverken indgår vand eller kemikalier i processen. Efter rensning sorterer og kvalitetstjekker vi murstenene manuelt efter kvalitet, type og farve. De rensede mursten placeres efterfølgende på transportbånd, der leder dem frem til en robot, som stabler og pakker murstenene efter farve og kundeønsker.

 

Spørgsmål: Er der nogen begrænsninger på, hvilke mursten I kan rense?

Svar: Vi kan kun rense mursten fra bygninger, der er opmuret i kalkmørtel. Det er typisk bygninger, der er bygget op til år 1960. I 1960´erne begyndte man at anvende cementmørtel ved opmuring. Cement er hårdere end murstenen, og det betyder at murstenene går i stykker under rensning.

 

Spørgsmål: Hvad er udnyttelsesgraden af det murstensaffald, I får ind på jeres fabrikker?

Svar: Ca. 65 procent af de rensede mursten kan genbruges direkte. Tidligere måtte vi kassere de beskadigede mursten, men nu skærer vi skaller i tykkelsen 25 mm fra disse murstens pæne sider. Derved kan vi nå en udnyttelsesgrad på op til 80 procent af det materiale, vi får ind på fabrikken til rensning.
Vi renser og stabler også de halve sten, kaldet kopper, der ofte er anvendt i hver anden skiftegang i tidligere byggerier. Det giver et flot murværk med ekstra mange farver og nuancer.

 

Spørgsmål: Hvad betyder rensningen for murstenenes kvalitet?

Svar: Både nedbrydningen og den efterfølgende renseproces giver murstenene en rustik overflade. Test har vist, at processen ikke har betydning for murstenenes kvalitet.

 

Kvalitetssikring

 

Spørgsmål: Hvordan sikrer I en ensartet levering og kvalitet af en ordre?

Svar: Efter rensning sorterer vi alle mursten manuelt efter farve, type og kvalitet. Det vil sige, at vi vurderer hver eneste sten. Da det netop er en manuel proces, kan vi sammensætte selv mindre ordrer specifikt efter kundeønsker,

 

Spørgsmål: Er jeres mursten CE-mærkede?

Svar: Nej, genbrugsmursten og genbrugsbyggematerialer er ikke omfattet af reglerne om CE-mærkning. Årsagen er, at byggevarerne ikke var omfattet af krav om CE-mærkning på det tidspunkt, de første gang blev bragt på markedet. Genbrugsmaterialer er på lige fod med andre byggematerialer omfattet af Bygningsreglementet (BR10). Det betyder, at genbrugsbyggematerialer skal opfylde de krav, der gør sig gældende i de europæiske standarder, som der henvises til i BR10.

 

Spørgsmål: Stilles der garanti på de gamle mursten?

Svar: Vi stiller garanti i forhold til gældende markedsvilkår.

 

Spørgsmål: Har I testet jeres mursten?

Svar: Ja, vi har fået testet mursten for trykstyrke, holdbarhed og modstandsdygtighed over for frost hos Teknologisk Institut.
Du kan se eksempler på testresultater under fanen Downloads.

 

Spørgsmål: Hvordan er trykstyrke og bæreevne for de gamle mursten?

Svar: Vi får løbende testet vores mursten efter gældende regler på markedet. Murstenene testes efter prøvningsbestemmelserne i DS/CEN/TS 772-22:2006, der bestemmer murstenenes fryse-tø modstand. De testes også for trykstyrke og salte. Du kan finde eksempler på testresultater på vores hjemmeside under fanen 'downloads'.

 

Spørgsmål: Hvordan sikrer I, at facademursten og bagmursten holdes adskilt?

Svar: Primært sørger vi for at holde facade- og bagmursten adskilt, når vi får råvarerne ind på vores pladser. Efter rensning sorterer vi alle mursten manuelt, og vi kan vurdere murstenene på deres farve, klang, vægt og struktur. Er vi i tvivl sorterer vi til bagsten. Bagsten sælges til opmuring indendørs, eller de skæres til murstensskaller. Rent visuelt har facadesten og bagsten ofte hver deres farve i samme bygning. I forbindelse med større nedrivninger foretages en analyse af bygningen inden nedrivningen, så vi kender kvaliteten af murstenene på forhånd. Det er specielt vigtigt, når vi skal levere flere tusinde mursten i en ensartet kvalitet til samme byggeri i. Det betyder, at kvalitetskontrollen starter allerede inden at vi modtager materialet til direkte genbrug.

 

Spørgsmål: Hvordan håndterer I risikoen for PCB og andre miljøfarlige stoffer i det byggeaffald, I modtager?

Svar: Vi tager risikoen for miljøfarlige stoffer i byggeaffald meget alvorligt, og vi stiller krav til, at materialet er rent, når vi modtager det på vores pladser.

Når en bygning skal nedrives, har bygherren pligt til at anmelde nedrivningen til kommunen og foretage miljøscreening for PCB og andre miljøfarlige stoffer i affaldet. Hvis bygningen er opført eller renoveret fra 1950 til 1977, skal der foretages en screening for PCB.

 

Salg af mursten

 

Spørgsmål: Hvor kan jeg købe gamle mursten?

Svar: Vi forhandler primært mursten gennem professionelle trælaster. Vi henviser gerne til en forhandler.

 

Spørgsmål: Er Gamle Mursten meget dyre end nyproducerede mursten?

Svar: Der findes både billigere og dyrere nyproducerede mursten. Hvis man gerne vil have det karakteristiske rustikke udtryk, er gamle mursten billigere end nye.

Vi afgiver gerne tilbud i forhold til levering og mængder. Vi henviser til vores produktblade og forhandlere for mere information, om de forskellige typer af mursten, vi leverer.

 

Spørgsmål: Jeg skal renovere mit gamle hus – har I den samme type mursten?

Svar: En del af vores sortiment er håndrensede mursten. Disse mursten håndnedtages sten for sten fra ældre huse, der nedrives. Murstenene sorteres oghåndrenses nænsomt på fabrikken i Svendborg og Hedehusene. Den skånsomme håndtering af stenene gør dem ideelle til renovering af ældre byggeri.

I dagfremstilles mursten ikke efter tilsvarende teknikker, og der kan derfor opstå farveforskelle, hvis man indsætter nye sten i gammelt murværk.

For at vi bedst muligt kan vurdere, om vi har dine mursten på lager, bedes du sende et billede af det eksisterende mursten samt angivelse af murstensmål. Vi leverer derefter det ønskede antal både hele og halve sten, idet mange ældre huse er bygget i krydsforbandt, og derfor er der ofte også behov for halve mursten.

 

Levering

 

Spørgsmål: Bliver murstenene leveret ligesom nye mursten?

Svar: Ja! Murstenene stables på tårne af 80 sten, der efterfølgende pakkes på murpaller a 320stk. Leveringen aftales individuelt i forhold til de specifikke krav som byggeriet kræver. Vi leverer direkte med professionelle vognmænd.

Murstenene skal opbevares tørt og dækkes til, indtil de skal opmures.

 

Spørgsmål: Leverer I også overliggere?

Svar: Ja! Vi producerer med samme stentype og sortering som til resten byggeriet. Vi kan levere overliggere i alle mål, facade og bagmur samt ophængsbjælker. Alle emner er med godkendte stempler i henhold til krav.

 

Spørgsmål: Leverer I kun til små byggerier, eller kan I også levere store mængder?

Svar: Vi kan levere alt fra tre mursten til renoveringen af dit eksisterende hus, til flere hundrede tusind til nybyggeri.

 

Opmuring

 

Spørgsmål: Skal mureren sortere i pallerne med murstenene under opmuring?

Svar: Murstenene sorteres på fabrikken, inden de stables på paller. Det anbefales dog altid at tage fra flere paller under opmuring, for at være helt sikker på et jævnt udtryk.

 

Spørgsmål: Tager det længere tid at mure med de gamle mursten?

Svar: Det tager ikke nødvendigvis længere tid at mure med gamle mursten, men det kan kræve en lille tilvænningsperiode, som det ofte gør, når man arbejder med et nyt produkt.

 

Spørgsmål: Skal der bruges en speciel mørtel for at mure med gamle mursten?

Svar: Vi anbefaler kalkmørtel til de gamle mursten af hensyn til æstetik, åndbarbar og elasticitet, men man kan også anvende andre mørtler. Anvender man kalkmørtel fremfor cementmørtel, kan murstenene genbruges, når byggeriet er udtjent, da kalkmørtlen kan renses af igen.

Vi forhandler selv kalkmørtel af mærket St. Astier

 

Spørgsmål: Må vi afsyre muren efter endt opmuring?

Svar: Ja, murstenene tåler afsyring, da de er farveægte. Vi anbefaler dog ikke afsyring af murstenen, da det kan fjerne det rustikke look, der er ved murstenene og får dem til at fremstå meget ens. Derudover kan afsyring skade kalken i mørtlen. Vi synes, at man opnår det bedste resultat ved at børste murværket, når mørtlen har sat sig, og det kan gøres uden at trække mørtelslam med ud på murstenene.

Under alle omstændigheder anbefales det at forsøge afrensning i et lille område først. Er der tale om en reparation, hvor man murer med de håndrensede mursten, hvor der anvendes kalkmørtel, foreslår vi en opvredet svamp med vand til rengøring af stenene.

 

Webdesign & CMS