Ny skole med bæredygtig vision

Sønderborg Produktionshøjskole har opført en ny, unik skole, der skal få læring, sundhed/trivsel og bæredygtighed til at gå op i en højere enhed.

Danmarks først BOLIG+ skole

Sammen med Aarhus Arkitekterne nåede Sønderborg Produktionshøjskole frem til et koncept for skolen, der er Danmarks første skole bygget efter standarden BOLIG+. Det vil sige, at skolen skal generere mere energi, end den forbruger.

Visionen er, at skolen skal gå foran som et unikt eksempel på, hvordan bæredygtigt byggeri kan gennemføres. Bæredygtighed bliver ikke alene en del af arkitekturen og byggeriet, men i lige så høj grad en del af undervisningen og elevernes og medarbejderes hverdag.

Den sønderjyske kulturarv lever videre i skolens murstensvægge

Et af skolens mange bæredygtige tiltag er valg af genbrugsmursten. Skolen ligger i et område, hvor der historisk set har ligget mange teglværker, der har produceret mursten af høj kvalitet. Mursten af typen flensborgsten er blevet produceret på de lokale sønderjyske teglværker siden 1800-tallet. Derfor var det også oplagt, at lokale, gule flensborgsten fra en gård i det sønderjyske Rinkenæs, skulle genbruges i murene og lade egnens historie og håndværksmæssige tradition leve videre i den nye unikke skole.

Gamle Mursten har hentet stenene i Rinkenæs, hvorefter de er blevet maskinrenset. Opmuringen af murværket afsluttedes i 2012.

Som endnu et plus i skolens bæredygtige regnskab, er murstenene muret op i kalkmørtel. Kalkmørtelen medvirker til, i modsætning til cementmørtel, at murstenene i fremtiden kan renses og bruges igen i nyt byggeri.

Skolen stod færdig i midten af 2012.

Du kan læse mere om projektet på Aarhus Arkitekternes hjemmeside eller på Sønderborg Produktionshøjskoles hjemmeside.

 

Type mursten: Gul Flensborgsten
Antal mursten leveret: 60.000
Ton sparet CO2: 30
Arkitekter: Aarhusarkitekterne A/S

 

Webdesign & CMS