Gammelt håndværk i ny villa

”Det må kunne lade sig gøre at bygge huset i genbrugsmursten”, tænkte bygherren uden at vide, hvordan murstenene skulle skaffes. Og der var ikke langt fra tanke til handling. Gamle, håndlavede mursten i uens størrelser, som vi har hentet fra en gård i Haderslev, sidder nu i murværket på den moderne villa ved Øresund. Men selv om byggeriet er moderne og projekteret, så det lever op til kravene for byggeri i Energiklasse 1, er det også et eksempel på brug af det gamle håndværk.

Lotte Foght- Sørensen fra arkitektfirmaet Mangor & Nagel udtaler:

” Arbejdet med genbrugsmurstenene har gjort, at der blandt rådgivere og håndværkere er blevet talt en hel del mere om trykstyrker, mørteltyper, forbandt og formater end ellers…
Jeg har fra begyndelsen været glad for bygherrens ønske om at anvende genbrugsmursten. Det giver et murværk med meget liv og spil i facaderne, som ellers kun er muligt at opnå ved at anvende
de allerdyreste nyproducerede Mursten på det danske marked.”

 

Type mursten: Gul Hamborgsten
Antal mursten leveret: 35.000
Ton sparet CO2: 17,5
Arkitekter: Lotte Foght-Sørensen fra arkitektfirmaet Mangor & Nagel

 

Webdesign & CMS